Boeken te koop

Deze boeken zijn te bekomen in het Gemeentelijk Museum, Archief en Documentatiecentrum, Brusselsesteenweg 393-395 te 9090 Melle, dit tijdens de openingsuren of te bestellen door het nodige bedrag over te schrijven op: IBAN: BE48 7370 3628 6127 van de vzw Erfgoed De Gonde; met vermelding van de titel van het boek dat u wenst.

Boeken uitgegeven door de vzw Erfgoed De Gonde, werkgroep heemkunde en te koop:

De geschiedenis van de bloemisterijen te Melle

auteur: Rolande Van Heden, Melle / 2013

€ 25,00 (+ eventuele verzendingskosten: € 5,00)

Bijdragen tot de geschiedenis van Melle:

de evolutie van het Melse landschap

auteur: August De Baets, Melle / 2005

€ 12,50 (+ eventuele verzendingskosten: € 5,00)

Bijdragen tot de geschiedenis van Melle:

de kleine hofsteden en hun bewoners

auteur: August De Baets, Melle / 2001

€ 12,50 (+ eventuele verzendingskosten: € 5,00)

“Ik zal ze horen roepen”. Oorlogsleed te Melle in 1914

auteur: Paul Neirinck, Melle / 2014

€ 19,00 (+ eventuele verzendingskosten: € 5,00)