werkgroep heemkunde

 


Deze is de voortzetting van de werking van de gewezen Heemkundige Vereniging De Gonde die haar ontstaan vond naar aanleiding van archeologische opgravingen op zoek naar sporen van het in de 16de eeuw verwoeste kasteel “Cortrosine”, ooit de thuisbasis van de heren van Melle. Naderhand breidde het actieterrein van deze eerste groep enthousiastelingen zich uit tot de studie van alle mogelijke onderwerpen in verband met de geschiedenis van Melle en Gontrode. De werking en de resultanten van verschillende archeologische opgravingscampagnes gaven in 1973 reeds de aanleiding tot de oprichting van een gemeentelijk museum en in 1984 tot de uitbouw van het gemeentelijk archief en documentatiecentrum.

Vanaf haar prille ontstaansperiode gaf deze vereniging een tijdschrift uit, “De Gonde” getiteld. Reeds meer dan 3.500 pagina’s boeiende lectuur in verband met het verleden van Melle en Gontrode vonden hun weg naar een ruim lezerspubliek.

Deze heemkundige werking is sinds enkele decennia lid van de provinciale koepelorganisatie  Heemkunde Oost-Vlaanderen vzw.


RUILADRES

Erfgoed De Gonde vzw: Brusselsesteenweg 393 te 9090 Melle


Verantwoordelijke: Marina Buysse - marina.buysse@skynet.be


Zich abonneren op het tijdschrift De Gonde kan:

gewoon abonnement: € 15,00

steunabonnement: vanaf € 20,00


op bankrekeningnummer: BE48 7370 3628 6127

van de vzw Erfgoed De Gonde


Wie het tijdschrift De Gonde digitaal wenst te ontvangen, betaalt € 10,00 (steunabonnement vanaf

20,00) en bezorgt ons zijn/haar e-mailadres.

tijdschrift De Gonde jrg. 1971-2017
De_Gonde_tijdschrift_1.html
Boeken te koop
De_Gonde_boeken.html
tijdschrift De Gonde
speciale uitgaven
De_Gonde_speciale_uitgaven.html
tijdschrift De Gonde jrg. 2018-2021De_Gonde_tijdschrift_3.html