`

Furnerair erfgoed

Werkgroep heemkunde

Funerair erfgoed Melle

(Werkgroep heemkunde)

Een aantal mensen binnen de werkgroep heemkunde nam zich tot taak de grafmonumenten op wat nog resteert op het kerkhof aan de Sint-Martinuskerk te Melle, op deze aan de Sint-Bavokerk te Gontrode en op de gemeentelijke begraafplaats te inventariseren. Op termijn wil ze op basis van haar verzamelde gegevens het gemeentebestuur adviseren inzake beleidsbeslissingen met betrekking tot het behoud en beheer van waardevolle grafmonumenten te Melle.

Concreet werden reeds gerealiseerd: een geactualiseerd plan van de gemeentelijke begraafplaats en een aantal bijdragen over grafmonumenten in het heemkundig tijdschrift De Gonde. Vrijwilligers zijn al een tijd bezig met de concrete inventarisering en beschrijving van grafmonumenten.

Plan gemeentelijke begraafplaats Melle
Download hier het plan van de gemeentelijke begraafplaats
Jan Olsen
Bijdragen funerair erfgoed door Jan Olsen, verschenen in De Gonde

Zou u graag meewerken aan dit bijzonder interessant project dan kunt u contact opnemen met de coördinator: Michel De Roek: 09.252.10.27 of m.deroek@telenet.be

Medewerking wordt verleend aan de werkgroep begraafplaatsen, die actief is onder de vleugels van de Melse Raad voor Cultuur en Vrije Tijd en het Gemeentebestuur, en tot doel heeft bepaalde grafmonumenten met een erfgoedwaarde te conserveren en mee een toekomstvisie uit te werken voor de begraafplaatsen te Melle.

Jan Olsen

Bijdragen verschenen in De Gonde

Bijdrage
Bijdrage 01 Lees online
Bijdrage 02 Lees online
Bijdrage 03 Lees online
Bijdrage 04 Lees online
Bijdrage 05 Lees online
Bijdrage 06 Lees online
Bijdrage 07 Lees online
Bijdrage 08 Lees online
Bijdrage 09 Lees online
Bijdrage 10 Lees online
Tijdschrift De Gonde Jaargang 2021 - heden

Tijdschrift De Gonde

  • Jaargang 2022 - heden
Tijdschrift De Gonde Extra editities

Tijdschrift De Gonde

  • Extra editities van de Gonde
Tijdschrift De Gonde Jaargang 1972 - 2020

Tijdschrift De Gonde

  • Jaargang 1972 - 2021
  • Online raadpleegbaar
Boeken

Boeken

  • Boeken uitgegeven door de vzw Erfgoed De Gonde, werkgroep heemkunde
Funerair erfgoed

Funerair erfgoed

  • Funerair erfgoed in Melle