funerair erfgoed Melle

 

Een werkgroep funerair erfgoed binnen de werkgroep heemkunde nam zich tot taak de grafmonumenten op wat nog resteert op het kerkhof aan de Sint-Martinuskerk te Melle, op deze aan de Sint-Bavokerk te Gontrode en op de gemeentelijke begraafplaats te inventariseren. Op termijn wil ze op basis van haar verzamelde gegevens het gemeentebestuur adviseren inzake beleidsbeslissingen met betrekking tot het behoud en beheer van waardevolle grafmonumenten te Melle.

Concreet werden reeds gerealiseerd: een geactualiseerd plan van de gemeentelijke begraafplaats en een aantal bijdragen over grafmonumenten in het heemkundig tijdschrift De Gonde. Vrijwilligers zijn al een tijd bezig met de concrete inventarisering en beschrijving van grafmonumenten.

Zou u graag meewerken aan dit bijzonder interessant project dan kunt u contact opnemen met de coördinator: Michel De Roek: 09.252.10.27 of m.deroek@telenet.be.

Reeks bijdragen funerair erfgoed verschenen in De Gonde
& plan kerkhof Mellefunerair_erfgoed_2.html