`

Werkgroep heemkunde

lid van de provinciale koepelorganisatie Heemkunde Oost-Vlaanderen vzw

Werkgroep heemkunde

Deze is de voortzetting van de werking van de gewezen Heemkundige Vereniging De Gonde die haar ontstaan vond naar aanleiding van archeologische opgravingen op zoek naar sporen van het in de 16de eeuw verwoeste kasteel “Cortrosine”, ooit de thuisbasis van de heren van Melle. Naderhand breidde het actieterrein van deze eerste groep enthousiastelingen zich uit tot de studie van alle mogelijke onderwerpen in verband met de geschiedenis van Melle en Gontrode. De werking en de resultanten van verschillende archeologische opgravingscampagnes gaven in 1973 reeds de aanleiding tot de oprichting van een gemeentelijk museum en in 1984 tot de uitbouw van het gemeentelijk archief en documentatiecentrum.

Vanaf haar prille ontstaansperiode gaf deze vereniging een tijdschrift uit, “De Gonde” getiteld. Reeds meer dan 3.500 pagina’s boeiende lectuur in verband met het verleden van Melle en Gontrode vonden hun weg naar een ruim lezerspubliek.

Deze heemkundige werking is sinds enkele decennia lid van de provinciale koepelorganisatie Heemkunde Oost-Vlaanderen vzw.

Ruiladres

Erfgoed De Gonde vzw: Brusselsesteenweg 393 te 9090 Melle
Verantwoordelijke: Geert Gettemans - erfgoeddegonde@gmail.com

Abonnementen

Zich abonneren op het tijdschrift De Gonde kan:
gewoon abonnement: € 15,00
steunabonnement: vanaf € 20,00
op bankrekeningnummer: BE48 7370 3628 6127 van de vzw Erfgoed De Gonde.

Wie het tijdschrift De Gonde digitaal wenst te ontvangen, betaalt € 10,00 (steunabonnement vanaf € 20,00) en bezorgt ons zijn/haar e-mailadres.

Tijdschrift De Gonde Jaargang 2021 - heden

Tijdschrift De Gonde

  • Jaargang 2022 - heden
Tijdschrift De Gonde Extra editities

Tijdschrift De Gonde

  • Extra editities van de Gonde
Tijdschrift De Gonde Jaargang 1972 - 2020

Tijdschrift De Gonde

  • Jaargang 1972 - 2021
  • Online raadpleegbaar
Boeken

Boeken

  • Boeken uitgegeven door de vzw Erfgoed De Gonde, werkgroep heemkunde
Funerair erfgoed

Funerair erfgoed

  • Funerair erfgoed in Melle