`

Tijdschrift 'De Gonde'

Werkgroep heemkunde

De Gonde - 2022 nr 1-2

 • Woord vooraf
 • In Memoriam
 • Oscar De Backer, een leven ten dienste van veel, ook van onze heemkundige werking
 • Overzicht 50 jaar Heemkundige Vereniging De Gonde
 • Wie helpt ons aan meer info? Herberg Sebastopol
 • Ons cursiefje: MAPOE wat dichter bij de mensen, vooral bij de Mellenaars
 • Plaatsen van vroomheid – kapelletje Geerbos
 • Lezing 10 november 2022 door prof. Magda Devos – Familienamen
 • Even geleden
 • Heemkundig nieuws
 • Eetbaar Melle
 • Cursus oud schrift: inschrijvingsformulier en info

Lees tijdschrift De Gonde

Jaargang 2022 - heden

Zich abonneren op het tijdschrift De Gonde kan:

 • gewoon abonnement: € 15,00
 • steunabonnement: vanaf € 20,00
 • Wie het tijdschrift De Gonde digitaal wenst te ontvangen, betaalt € 10,00 (steunabonnement vanaf € 20,00) en bezorgt ons zijn/haar e-mailadres.
Op bankrekeningnummer: BE48 7370 3628 6127 van de vzw Erfgoed De Gonde

Redactie

Linda De Geest, Michel De Roek, Jan Olsen en Raoul Schepens

Naam Jaar Nummer Beschikbaar
De Gonde 2024 nr. 1-2 bekijk inhoudsopgave
De Gonde 2023 nr. 1-2 bekijk inhoudsopgave
De Gonde 2023 nr. 3-4 bekijk inhoudsopgave
De Gonde 2022 nr. 1-2 bekijk inhoudsopgave
De Gonde 2022 nr. 3-4 bekijk inhoudsopgave

Tijdschrift De Gonde Jaargang 2021 - heden

Tijdschrift De Gonde

 • Jaargang 2022 - heden
Tijdschrift De Gonde Extra editities

Tijdschrift De Gonde

 • Extra editities van de Gonde
Tijdschrift De Gonde Jaargang 1972 - 2020

Tijdschrift De Gonde

 • Jaargang 1972 - 2021
 • Online raadpleegbaar
Boeken

Boeken

 • Boeken uitgegeven door de vzw Erfgoed De Gonde, werkgroep heemkunde
Funerair erfgoed

Funerair erfgoed

 • Funerair erfgoed in Melle